ബലപ്രയോഗം വേണ്ടി വന്നത് ഒരു വിഭാഗം കോടതി വിധി അംഗീകരിക്കാത്തതു കൊണ്ടെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ