കാതോലിക്കേറ്റ്: മലങ്കര നസ്രാണിയുടെ സ്വയാവബോധത്തിന്‍റെ പ്രതീകം / ഫാ. തോമസ് വര്‍ഗീസ് അമയില്‍