കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന്‍റെ മകന്‍റെ മറുപടി

dsc00760

പോയി പണി നോക്കടാ, ചെറ്റ, ചെറ്റത്തരം, പരനാറി എന്നീ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കും മുമ്പ് അര്‍ത്ഥമറിയാന്‍ അമ്പത്തിമൂന്നാം മിനിട്ടു മുതല്‍ കേള്‍ക്കുക